executive fej hun

peter lakatos

Lakatos Péter
Vezérigazgató

1961-ben született Budapesten. A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett villamosmérnöki diplomát 1983-ban, majd az azt követő 3 évben akadémiai (ma PhD) ösztöndíjasként az ember-gép kapcsolattal foglalkozó kutatást végzett.
Szakmai pályafutását 1986-ban kezdte a Műszertechnika ZRt.-nél, ahol részt vett többek között a vállalat kelet-európai külkereskedelmének kiépítésében, majd a ZRt. egész világot átfogó beszerzési tevékenységének megszervezésében. Komoly szerepet töltött be a vállalaton belüli irodaautomatizálási üzletág kiépítésében. 1991-től 2013-ig a Műszertechnika ZRt. vezérigazgató helyettese és igazgatósági tagja.
Ugyancsak 1991-ben lép be a Videoton Holding ZRt. részvényeseinek körébe, ahol napjainkban is társ-vezérigazgató és igazgatósági tag. Itt a (Sinkó Ottóval közösen gyakorolt) szokásos vezetői feladatokon (pl. stratégiai irányítás, személyügyi kérdések) túl tevékenységének súlypontja az üzletfejlesztés és a termelő vállalatok működésének támogatása. 2007-től a Bravogroup résztulajdonosa és tiszteletbeli elnöke. Feleségével, Csiby Évával alakították ki és üzemeltetik a www.ad6kap6.hu jótékonysági portált, amely 2008 óta működik.
A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke, itt a nemzetközi piacon sikeres magyar vállalatok számának növelését tűzte ki célul.
A mindennapokban a szellemi kikapcsolódást a bridge jelenti számára, a tenisz és a golf pedig a fizikai erőnlét karbantartásáért felel. Színházkedvelő, családjával az egyik budapesti Bauhaus műemléképület tulajdonosaként az Átrium Film-Színháznak adnak otthont.
2016 júliusában az Európai Bizottság Lakatos Pétert az EIT igazgatótanácsának tagjává választotta. Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) egy független európai uniós szerv, melynek feladata, hogy a vállalkozói tehetség ápolása és új elgondolások támogatása révén fokozza Európa innovációs képességét: https://eit.europa.eu 
 

otto sinko

Sinkó Ottó
Vezérigazgató

1958-ban született. 1982-ben villamosmérnökként diplomázott a Budapesti Műszaki Egyetemen.
1982-től a Medicor-nál szoftver fejlesztőmérnök, 1983-tól a Műszertechnikánál fejlesztő mérnök majd osztályvezető, hardver/szoftver fejlesztés. 1988-1990 közt a Műszertechnika USA-beli leányvállalatának rezidens igazgatója. A leányvállalat az akkori szovjet blokkhoz képest szokatlan módon általuk Magyarországon kifejlesztett, Taiwanon gyártatott, high-tech IT hardver/szoftver termékek USA piaci értékesítését végezte. Jelenleg is a Műszertechnika Rt. egyik tulajdonosa és az FB tagja.
Angol MBA diplomát szerzett 1991-1994 között, 1996-ban a Harvardon executive programon vett részt.
1991 decemberétől, a privatizációtól kezdődően a Videoton Holding Rt. tulajdonos-vezetője, az Igazgatótanács tagja. 1996-tól Lakatos Péterrel megosztva vezérigazgatóként a Videoton operatív és stratégiai irányítását végzi. Elsődleges területe a vállalatcsoport pénzügyi vezetése, befektetési, treasury döntések, vagyonhasznosítás, beruházások, a cégek operatív működésének kontrollja. Kettejük irányítása mellett a Videoton két évtizede folyamatosan a legnagyobb hazai tulajdonú gyártó cég Magyarországon. A Videoton növekedése a 2008-as válság óta kiemelkedő, árbevételét azóta megduplázta, hozzáadott értékét tekintve folyamatosan az EU három legnagyobb szerződéses gyártóinak egyike.
Eseti jelleggel társadalmi megbízatásokat vállal. Aktívan sportol, fallabdázik, kerékpározik. Hobbyja az olvasás mellett a századfordulós magyar festészet. Székesfehérvári lokálpatrióta, karitatív tevékenysége kiterjedt, Böjte Csaba szerzetes alapítványának 10 éve támogatója. 3 fia közül a két felnőtt a Videotonban dolgozik.


Munkamegosztás

A tagvállalatok (kb. 15 szorosan irányított és 10 vegyesvállalat) és a holding részlegek vezetését közösen látják el. Üzletmenettel, vevői-szállítói kapcsolatokkal, üzletfejlesztéssel, árazási kérdésekkel elsősorban Lakatos Péter foglalkozik. A gazdasági vezetés felügyeletével, treasury döntésekkel, vagyonnal, ingatlan hasznosítással-fejlesztéssel, műszaki fejlesztéssel, innovatív cégek akvizíciójával elsősorban Sinkó Ottó foglalkozik. Stratégia kialakítása, beruházási döntések, akvizíciós döntések közösek, humánpolitika, kontrolling rendszeren alapuló számonkérés közös, a kialakult munkamegosztásból következő személyes kompetencia területek hatékony érvényesítése mentén.


Ranczné Rácz Gyöngyi
Gazdasági Vezérigazgató helyettes

A budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (Budapesti Corvinus Egyetem) Vállalati pénzügyek szakán végzett 1977-ben. Tanulmányi befejezése után a VIDEOTON Pénzügyi Főosztályán helyezkedett el, mint elemző közgazdász. 1988-ban okleveles könyvvizsgálói képesítést, majd 1989-ben gazdasági ellenőrző szakközgazdász oklevelet szerzett. A vállalatcsoport egyik leányvállalatánál pénzügyi és számviteli osztályvezető 1990-től. A VIDEOTON privatizációja után pénzügyi és számviteli főosztályvezető, majd 1994-től gazdasági vezérigazgató-helyettes.

 

ranczne

Tunkli Mihály
Vezérigazgató helyettes

1954-ben született. Villamosüzemmérnökként végzett a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola számítógép szakán. 1975-ben rendszermérnökként kezdte pályafutását a Videotonban. 1978 és 83 között a Videoton belgrádi képviseletén dolgozott. 1986-ban a Videoton csoport minőségbiztosítási és vevőszolgálati főmérnökévé nevezték ki.  Az akkor még állami tulajdonban levő Videoton restrukturálási folyamata során irányítása alatt zajlott a cég első leányvállalatainak létrehozása. 1993-tól részt vett a Videoton Contract Manufacturing részlegének kialakításában, majd e terület igazgatójaként tevékenykedett ismert multinacionális cégekkel való kapcsolatok kiépítésén és az első közös projektek elindításán: AFL, Goodmans, IBM, Kenwood, Matsushita, Mars Electronics, Michels, Sanyo, Sharp, Sony, Sumitomo, Texas. 2003-tól üzletfejlesztési vezérigazgató helyettesi pozíciót tölt be.

 

tunkli

Horváth Zoltán
Igazgató, Nemzetközi Projektek

1961-ben született Székesfehérvárott. Gépész-mérnökként végzett a Nehézipari Műszaki Egyetemen, Miskolcon. 1997-ben közgazdasági szakoklevelet szerzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen.
1985-ben csatlakozott a Videoton Elektronikai Vállalathoz, ahol a Rádiógyár fejlesztő technológusa volt. 1991-ben rész vett a Videoton első Philips - projektjében. 1994-ben alapító igazgatója a VT Autóelektronika Kft. jogelődjének.
1994 és 1998 között országgyűlési képviselő, Magyarország Európai Uniós csatlakozását előkészítő bizottság alelnöke volt.
2000 óta vezeti a Videoton bolgár vállalkozásait.  A bolgár vállalatok működéséért és üzemviteléért felel, valamint operatív ellenőrzést gyakorol a Vállalatcsoport mechanikai jellegű üzletei felett különös tekintettel az üzleti kapcsolatok létrehozására és fejlesztésére.
 

hz

Simonné dr. Vágó Erzsébet
Jogi igazgató

1953-ban született. A József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi  diplomát 1976-ban. 1977-ben a Videoton Jogi Főosztályán kapott állást, mint jogi előadó. 1979-ben letette a jogtanácsosi szakvizsgát, ettől az időponttól  beosztott jogtanácsos. 1992-től irányítja a Videoton Holding Jogi Igazgatóságát  jogtanácsosként, majd 1998-tól jogi igazgatóként.
 

VagoE

Káldi Gábor
Kontrolling igazgató

1970-ben született Zalaszentgróton. A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett villamosmérnöki diplomát 1994-ben, Mikroelektronika és Technológia szakon. 1998-ban közgazdász diplomát szerzett a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán. Némi budapesti kitérő után 1998-ban érkezett a Videotonhoz, a Kontrolling Igazgatóságra. Itt, mint projektmenedzser kezdett el dolgozni, feladata a több cég által ma is használt termelésirányítási rendszer bevezetésének koordinálása volt a vállalatcsoportnál. Ezzel párhuzamosan kezdett el foglalkozni a kontrolling hagyományos területeivel is, a pénzügyi területen is építve a mérnöki látásmódra. 2000-ben, elődje nyugdíjba vonulása után lett a kontrolling vezetője. Vezetésével valósult meg a vállalatcsoport kontrolling rendszerének technológiai és szervezeti megújítása. Bár a rendszer fejlesztése folyamatos, ma már jut idő más, projektjellegű feladatokra is.
Szabadidejét kitölti 3 gyermeke, ha azonban mégis marad ideje, akkor szívesen olvas, utazik, fallabdázik.

 

kaldig

Lászlófalviné Gönczy Zsuzsa
Ügyvezető igazgató, VIDEOTON Autóelektronika Kft.

1978-ban szerzett villamosmérnöki diplomát ipari elektronika szakon melynek megszerzése után a
Videotonban helyezkedett el.
1978 és 1991 között a Videoton Rádiógyárában gyártástámogató mérnökként, majd 10 éven át fejlesztőmérnökként dolgozott. 1991-1994 között az új Videoton első elektromechanikai beszállítói projektjén kap megbízást műszaki, majd minőségbiztosítás vezetői beosztásokban. 1994 júniusától a Videoton Autóelektronika Kft ügyvezető igazgatója, ezzel egyidejűleg irányította az Induktív Elem Vállalatot és a Sensors & Controls Vállalatot is.
A Videoton Autóelektronika Kft. elektronikai és elektromechanikai részegységeket, valamint szenzorokat gyárt az autóipar számára. Árbevétele alapján a vállalatcsoport egyik meghatározó cége. Közel 20 vevője között jelentős Tier 1 multinacionális cégek és meghatározó európai középvállalatok vannak. Termékskálájának és technológiájának folyamatos bővítésével hosszú távú és stabil szereplője az európai autóipari beszállítói láncnak.

 

LGZS

Klambauer Csaba
Ügyvezető igazgató, VIDEOTON EAS Kft.

1970-ben született. Gépész üzemmérnökként végzett a Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Főiskolai karán 1993-ban, majd tanulmányait műszaki tanár szakon folytatta.
A Videotonban 1994 augusztusában kezdte pályafutását az akkor induló veszprémi kábelkonfekcionáló üzem logisztikai vezetőjeként.
1997-ben Székesfehérvárra került, ahol a Texas projekt vezetője lett, majd 1998 decemberétől a VIDEOTON Elektromechanika Kft-nél először termelési és logisztikai igazgatóhelyettes beosztásban, majd később általános igazgatóhelyettesként dolgozott tovább.
2001-ben részt vett a Videoton sárbogárdi telephelyének újraindításában.
2004-ben alapító tagja volt a VIDEOTON Electronic Assembly Services (VEAS) Vállalatnak, ahol általános igazgatóhelyettesként dolgozott. 2006-ban átvette a vállalat vezetését, majd 2008-tól, a társaság jogi formájának változása óta, ügyvezető igazgatóként tevékenykedik.
A VIDEOTON EAS Kft. elektronikai egységek gyártásával foglalkozik kis-közepes méretű európai cégek és piacvezető multinacionális vevők megbízásából. Termékpalettája rendkívül széles, 600-800 féle terméket gyárt közel 30 vevőjének. A gyártási és egyéb szolgáltatásait folyamatosan bővítve professzionális szereplője az elektronikai piacnak.

 

KCsaba

FBalazs

Fábián Balázs
Ügyvezető igazgató
VIDEOTON Elektro-PLAST Kft., VIDEOTON Battery Technologies Kft.

1978-ban született Balassagyarmaton. Középiskolai tanulmányait követően 2001-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen villamosmérnöki, majd 2002-ben informatikus mérnöki mesterdiplomát szerzett.
Tudását több hazai cégnél szakmailag eltérő területeken is gyarapította, majd 2003-ben mint műanyag- és szerszám üzletági menedzser csatlakozott a kaposvári VIDEOTON Elektro-PLAST Kft.-hez. Egy évvel később igazgató helyettes lett; munkája mellett 2007-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Master of Business Administration (MBA) szakát is elvégezte, ahol a menedzseri, vezetői tevékenységekhez szükséges stratégiai szemléletet sajátította el.
2010-től üzletfejlesztési igazgatóként tevékenykedett a már meglévő multinacionális partnerekkel való együttműködés bővítésén, illetve új kapcsolatok kiépítésén vevői és beszállítói oldalon egyaránt. 2014-ben az akkumulátorszereléssel foglalkozó tagvállalat ügyvezető igazgatója, majd 2015-től a VIDEOTON Elektro-PLAST Kft. hármas, 2017 óta pedig kettős ügyvezetésének egyik tagjaként, Pálca Leventével megosztva irányítja a kaposvári és marcali gyáregységet. Hozzá tartozik az üzletfejlesztés, a vevőkapcsolatok valamint a mérnöki és informatikai szolgáltatások és az infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztések. A HR-rel, a termelő üzemekkel, a logisztikával és a minőségirányítással kapcsolatos döntések közösek.
Kevés szabadidejét két gyermekével és feleségével tölti. Családja mellett motorozással, kisgépes motoros repüléssel és utazással kapcsolódik ki. Érdeklődési köre az elektronikával kapcsolatos.

 

PLevente

Pálca Levente
Ügyvezető igazgató
VIDEOTON Elektro-PLAST Kft., KVEP Kft.

1981-ben született Miskolcon. 2004-ben okleveles közgazdászként végzett a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán. 2008-ban mérlegképes könyvelő szakképesítést szerzett. A Miskolci Egyetem Vállalkozáselmélet- és Gyakorlat Doktori Iskolájának abszolvált Ph.D. hallgatója. Tudományos munkájában az egyéni siker tényezőivel foglalkozik személyiségpszichológiai megközelítésben. Szakmai tapasztalatát számos hazai cég gazdasági vezetőjeként és ügyvezetőjeként szerezte. 2008-ban csatlakozott a VIDEOTON Elektro-PLAST Kft.-hez, ahol gazdasági igazgató pozíciót töltött be. A kaposvári menedzsment irányítása alá tartozó KVEP Kft.-nek 2014-ben lett az ügyvezető igazgatója.
2015-től VIDEOTON Elektro-PLAST Kft. hármas, majd 2017. januárjától pedig a kettős ügyvezetés egyik ügyvezető igazgatójaként Fábián Balázzsal megosztva irányítja a kaposvári és marcali tagvállalatot. Hozzá tartoznak a gazdasági ügyek, a treasury ügyletek, a cégvagyon kezelése és a beszerzés. A HR-rel, a termelő üzemekkel, a logisztikával és a minőségirányítással kapcsolatos döntéseket közösen hozzák.
Két gyermekével és feleségével él, szabadidejében fontos szerepet tölt be a sport, azon belül is a triatlon és a kosárlabdázás, többszörös Ironman.